അങ്കണവാടി വര്‍ക്കര്‍/ഹെല്‍പ്പര്‍ നിയമനം

ജോലികൾ 

അങ്കണവാടി വര്‍ക്കര്‍

ഹെല്‍പ്പര്‍


മലപ്പുറം: കുറ്റിപ്പുറം, ഇരിമ്പിളിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും വളാഞ്ചേരി നഗരസഭാ പരിധിയിലുമുള്ള അങ്കണവാടികളില്‍ വര്‍ക്കര്‍/ഹെല്‍പ്പര്‍ തസ്തികകളില്‍ നിയമനം നടത്തുന്നു. 


അങ്കണവാടി വര്‍ക്കര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് പത്താം ക്ലാസ് വിജയമാണ് യോഗ്യത. ഹെല്‍പ്പര്‍ തസ്തികയില്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍ പത്താംക്ലാസ് പാസാകാത്തവരും എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയുന്നവരുമായിരിക്കണം. 


താത്പര്യമുള്ളവര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, വയസ്, ജാതി, സ്ഥിരതാമസം, പ്രവര്‍ത്തന പരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പുകള്‍ സഹിതമുള്ള അപേക്ഷ ഓഗസ്റ്റ് 20നകം


 ശിശുവികസന പദ്ധതി ഓഫീസര്‍, 

ഐ.സി.ഡി.എസ് ,കുറ്റിപ്പുറം, 

തൊഴുവാനൂര്‍ പി.ഒ 


എന്ന വിലാസത്തില്‍ ലഭിക്കണം. 


അപേക്ഷ ഫോമുകളും വിശദ വിവരങ്ങളും ഐ.സി.ഡി.എസ് പ്രൊജക്ട് ഓഫീസ്, മുന്‍സിപ്പാലിറ്റി ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കും. അപേക്ഷ ഓഗസ്റ്റ് മൂന്ന് മുതല്‍ സ്വീകരിക്കും. 


ഫോണ്‍: 0494: 2646347.



കോടതിയിൽ താൽക്കാലിക ഒഴിവ്



ഒഴിവുകൾ 
എൽ ഡി ക്ലാർക്ക്
എൽ ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ്
പ്യൂൺ/ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്

സ്പെഷ്യൽ അഡീഷണൽ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൽ ഡി ക്ലാർക്ക്, എൽ ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ്, പ്യൂൺ/ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്നീ തസ്തികളിലേക്ക് നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ച് വർഷം സ്റ്റേറ്റ് ഗവ: സർവീസിലോ കേന്ദ്ര ഗവ: സർവീസിലോ അതേ തസ്തികയിലോ ഉയർന്ന തസതികയിലോ പ്രവർത്തി പരിചയം വേണം. 

കേരള ഹൈക്കോടതി, സബോർഡിനേറ്റ് ജുഡീഷ്യറി, നിയമവകുപ്പ്, അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഓഫീസ് തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളിൽ ജോലി ചെയ്ത് മുൻ പരിചയമുള്ളവർക്കും സർവ്വീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ച കോടതി ജീവനക്കാർക്കും മുൻഗണന. 

പ്രായപരിധി 60 വയസ്സിന് താഴെ. യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അപേക്ഷയും ബയോഡാറ്റയും മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇ-മെയിൽ ഐഡി ഉൾപ്പെടെ 

ചീഫ് ജുഡിഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ്, ചീഫ് ജുഡിഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി, പി.ഒ.അയ്യന്തോൾ എന്ന വിലസത്തിൽ ജൂലൈ 30 ന് വൈകീട്ട് അഞ്ചിനകം നൽകണം. ഇമെയിൽ വിലാസം: cjmtsr@kerala.gov.in ഫോൺ: 0487-2360358.

Sales Vacancies in UAE - 10 Openings

Job Position – Retail Sales Associate
Job type – Full time
Place – UAE
Nationality – Any
Posted Date – 15th Nov, 2017
Salary – Not Specified
Education Level- High School

Job source – Linkdin

Job Description :-
The activity holder will be in charge of boosting deals through outstanding client benefit. The activity holder will likewise be in charge of keeping up the coveted retail operations, client benefit, recharging, recuperation gauges in the store in all viewpoints.
DO — Key Responsibilities


◆ Shop Keeping and Store Standards
• Maximize and add to deals inside the store through uncommon client administration and retail encounter
• Ensure all stock is laid out and shown by standard design standards (item position, signage, flawless and very much collapsed, masterminded all together from littlest to biggest, hanged things must be steamed, mark astute, measure savvy and so on)
• Ensure all items are value labeled and bar-coded before show
• Ensure remedy pivot of stock on racks and aid precise stock considers per store necessities
• Ensure all stock organization (stock tally, entomb branch exchange, dispatch and conveyance) are recorded on the framework in time, precisely and accurately sorted
• Ensure mindfulness and carefulness constantly of security in the store with no carelessness
• Ensure the most astounding models of housekeeping gauges and prepping behaviors are kept up in store consistently
• Give exact and current data about the item for all request
• Increase the client database by adding new clients to the mailing list
• Understand the profits approach and guarantee viable execution
• Help store merchandiser as well as store supervisor in item situation and game plan
• Dress up Mannequins and go to different visuals
• Maintain a perfect and efficient back-stock territory and keep the representative break region flawless and clean
• Operate as a clerk and be reliably precise in cash taking care of ( on the off chance that material)
• Understand and use all reports required for the everyday working of each store
• Carry out connected offering i.e. comprehend the client’s need and close the arrangement
◆ Customer Service
• Responsible for welcome and meeting all clients instantly and considerately as they enter the store
• Provide consumer loyalty by conveying extraordinary client benefit
• Guide clients all through the store or to the particular zone the client demands
• Develop a reasonable comprehension of all offices, items, make, highlights and after deals benefit
• Ensure successful execution of visual promoting standards inside the stores
• Effectively manage client inquiries and objections
• Follow techniques for managing particular client orders
• Ensure privacy as for Landmark retail/store deals data

◆ Store Merchandise/Merchandising
• Maintain a point by point information of the stock/items loaded in the store
• Ensure advancements and quick offering lines are included in the store
• Provide data about the customers(likes, abhorrences and feelings) to the dept in-control
• Ensure powerful stock recharging to the store and guarantee ceaseless stock accessibility, progressing recuperation and upkeep in the store
◆ Skills
• Great in Customer Service
• Great Communication Skills
• Can Engage Customers
◆ Occupation Details
Occupation Location: UAE
Division: Retail
Work Status: Full time
Work Type: Employee
Number of Vacancies: 10
Favored Candidate
Profession Level: Entry Level
A long time of Experience: Min: 1
Degree: High school or proportional


HOW TO APPLY –
Interested Candidates may apply by submitting your resume/CV to This website Adrress
CLICK HERE TO APPLY

Kerala Postal Circle Job Openings 2017

Online Applications are invited from eligible candidates to fill up the post of postman in post office and Mail Guard in Railway Mail Service  (RMS) Division in Kerala Postal Circle.Have a Chance to Apply for 594 vacant posts of Post Man and Mail Guard.According to advertisement total 594 in which 583 vacancies open for postman and 11 for Mail Guard Position

POST

POSTMAN
MAIL GUARD

TOTAL NUMBER OF VACANCIES

594 Vacant Posts

SCALE (Per Month)

Rs 21,700/- to Rs 69,100

AGE LIMIT

18-27 Years

QUALIFICATION

Candidates who are going to apply for the post office Jobs have passed 10th/12th class from a recognized board / School

Application fee : Rs 100/- ( mandatory for all category of applicants who have registered

Examination fee : Rs 400/- In addition to application fee, examination fee prescribed for all male applicants in General and OBC 

Examination Centre : Trivandrum,Ernakulam,Kozhikode,Palakkad,Kottayam

IMPORTANT DATES

Opening Date of Online Gateway : 16th January 2017
Closing Date : 4th February 2017
Last Date to Pay fee Charges : 17th February 207
Written Examination : 9th April 2017

Click Here for Official Notification
Click Here for Official Website

Kerala PSC notification for LD Clerk/II Grade Assistant

Applications are invited online only from qualified candidates for selection to the following post. Applications shall be submitted online only on the official website of the Commission after “ONE TIME REGISTRATION”. Candidates who have already registered can apply through their profile. The photo uploaded through One Time Registration should be taken after 31.12.2010 and also bear the name of candidate and date of photo taken should be in the bottom of the photograph. The uploaded photo will be having a validity of ten years from the date of photograph taken.


Name of Post  : LD Clerk/II Grade Assistant

Gazette Date: 30/08/2016

Category No: 221/2016

Scale of Pay     : ` 9940-16580/-

No. of vacancies reported  : 19 (Nineteen)

Method of appointment : Direct Recruitment

Age :  18-36 (Only candidates born between 02/01/1980 and 01/01/1998 (both dates included) are eligible to apply for this post.

Qualifications: SSLC or any other equivalent qualification

Last date for receipt of application : 05.10.2016 Wednesday upto 12.00 midnight.

Notification
Apply Online